nämndhuset

Nämndhuset som nybyggt 1955 med sjukkassan, polisen, arbetsförmedlingen, byggnadsnämnden sam sammanträdesrum för stadsfullmäktige och drätselkammare.