Gångbron band samman norra och södra Katrineholm

Påskhälsning 001Denna artikel var införd i Katrineholms-Kuriren påsken 2012 och vad skulle väl passa bättre än denna påskhälsning från Katrineholm daterad 8.4 1909 och ställd till studerande Julius Lindström i Uppsala.

Bilden som föreställer den första gångbron över järnvägen har ett vanligt svartvitt foto som förlaga och såldes av Hj. Petterssons Bokhandel omkring 1905. På originalet används bron av människor i stället för höns, men i övrigt stämmer bilden med verkligheten.

Till vänster om bron ser vi Kullbergska huset byggd 1904 och framför det Stinsbostaden  byggd år 1862, samma år som Stationshuset till höger.

I slutet på 1800-talet hade bangården 12 spår som innevånarna hade att korsa då de skulle ta sig från torget till stationen. Ca 50 tåg passerade dagligen och det kan anses som ett under att inget ( rapporterat) dödsfall inträffat.

Den 1 januari 1899 skedde dock det som fick kraven på en bro att ta fart. En kvinna fick armen krossad då hon blev påkörd på bangården. Då föll Länsstyrelsen till föga och uppförde en bro mot att Katrineholms municipalsamhälle stod för fjärdedelen av de 16.000 kr bron var kostnadsberäknad till. Den stod klar 1901

I 83 år nöttes brons trätrappor av ortsbor och tågresenärer, innan den revs i november 1984 och ersattes med en ny med hiss på ömse sidor.

Existensen för den nya bron varade dock bara 13 år. 1996 invigdes gångtunneln under järnvägen.

Detta med en tunnel i stället för bro var ingen ny tanke för de styrande, utan hade stötts och blötts i många decennier. Motståndet mot en tunnel var dock starkt hos många och det fanns t.o.m. en förening, ”Gångbrons vänner” som via annonser i Katrineholms-Kuriren och anslag på stan  lockade till manifestation mot tunnelbygget och för gångbrons bevarande.