Fredsgatan 9

fredsgatan9De flesta katrineholmare inklusive veckans skribent förknippar fastigheten Fredsgatan 9, i kvarteret Humlen med handel för hemelektronik och möjligen kamerautrustning.  Någon kanske har hört talas om att det var här Oscar Johansson då 1900-talet var ungt startade Katrineholms praktiska (senare tekniska) skola. Vad man kanske har svårare att minnas är att fastigheten under ett 60-tal år varit  en plats för livsmedelshandel. Huset uppfördes 1896 och redan vid sekelskiftet 1900 öppnades här en mjölkbutik.  Omkring 1915 byggdes den ut till speceributik. Ägare var E. Venäll, vars bror för övrig thade affär i den s.k. Venällska fastigheten vid Storgatan 14.  År 1924 övergick rörelsen till Harry Karlsson, far till den kände, numera framlidne skådespelaren John Harrysson och farfar till Peter Harrysson. Året därpå började Gösta Björck sin anställning som handelsbiträde. Han köpte butiken 1927 och innehade den i hela 35 år, till 1962 då den lades ned och lokalen fick ge plats för Elektrotjänsts utbyggnad.

I äldre tider existerade knappast någon kassarabatt, utan skulle man åtnjuta några ekonomiska favörer som kund gällde det att pruta desto flitigare.  Karamellstruten lär ha ingått i första rabattsystemet, många lyste upp inför en sådan godbit och handelsmannens aktning steg. Till jularna kunde en väldoftande tvål vara en populär kundpresent.

Till sist lite prisexempel från slutet av 1920-talet då Gösta Björck sin handelsmannagärning.

1 liter mjölk 19 öre.

1dl kaffegrädde 11 öre

1 småfranska 5öre

1 kg bitsocker 47 öre

1 kg vetemjöl 38 öre

Naturligtvis var penningvärdet ett anna och man räknade med att en hushållsbudget i genomsnitt uppgick till cirka 15 kronor. Dessa pengar skulle då också räcka till sybehör och annat en ”husmor” kunde behöva.